Finanse

Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału do nowego biznesu

Wśród bardzo różnorodnych i rozbieżnych rodzajów finansowania firm, oto dziesięć źródeł, które uznaliśmy za najciekawsze.

Leasing

Jest to długoterminowa umowa leasingu z opcją wykupu, w której firma zobowiązuje się do uiszczenia ustalonej opłaty wstępnej oraz okresowej kwoty, zanim stanie się właścicielem produktu, przejmując na siebie wszystkie związane z nim koszty (podatki, awarie itp.).

Wynajem

Jest to umowa nabycia maszyny lub pojazdu poprzez wpłatę miesięcznej kwoty. Podczas trwania tej umowy firma, która wynajmuje produkt, jest odpowiedzialna za koszty utrzymania. Po zakończeniu umowy zazwyczaj są różne opcje: Od zwrotu towaru i rozwiązania umowy, po wynajęcie nowego produktu, a nawet przedłużenie okresu wynajmu.

Podmioty publiczne, pomoc lub dotacje

Ten rodzaj pomocy przyznawany jest przez instytucje publiczne. Mają one formę dotacji i są przetwarzane bezpośrednio przez podmiot publiczny oferujący pomoc. Są one skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą tworzyć wartość, rozwijać się i tworzyć miejsca pracy. Dowiedz się więcej o dofinansowaniach tutaj.

Fundusze dłużne

Polega ona na wyemitowaniu przez spółkę długu, aby inwestorzy mogli go kupić i tym samym stać się jej wierzycielami. Później firma musi spłacić pieniądze z tej pożyczki wraz z kwotą odsetek narzuconą przez inwestora.

Faktoring

Jest to instrument finansowy, którego celem jest zaliczkowa zapłata za faktury wystawione przez firmę klientowi. Windykację tę przejmuje podmiot finansowy, który będzie odpowiedzialny zarówno za zaliczkę pieniężną, jak i jej odbiór przez klienta w ustalonym terminie.

Crowdlending

Narzędzie to pozwala firmom lub osobom prywatnym uzyskać finansowanie dla swojego projektu dzięki współpracy grupy osób, które inwestują kwotę pieniężną. W zamian za to inwestorzy otrzymują wynagrodzenie zgodne z oprocentowaniem, którym obciążona jest spółka. Platforma Crowdlendingu otrzymuje niewielką prowizję za udział w charakterze pośrednika.

Finansowanie akcji

Ze opcji tej korzystają firmy posiadające produkty w formie zapasów w celu uruchomienia i uzyskania płynności z zastawu tych produktów. Firma uzyskuje kredyt na wartość zapasów, które chce sprzedać, a po sprzedaży tych produktów musi spłacić odpowiednią część prowizji.

 

Similar Posts