Bankowość Finanse Pożyczki

Spłać wcześniej kredyt a dostaniesz zwrot prowizji

Nadpłacone odsetki mogą zostać zwrócone konsumentowi, który wcześniej spłaci swój kredyt. Kredytobiorcy powinni wykorzystać wyrok TSUE aby uzyskać zwrot prowizji.

Spłata kredytu zobowiązuje spłacenie jego całej wielkości. Jednak bank obarcza klientów również innymi kosztami, takimi jak odsetki, wnoszona prowizja umożliwiająca zaciągnięcie kredytu oraz prowadzenie rozliczeń przez bank. Często operacje te są rozliczane i ewentualnie zwracane dopiero pod koniec spłaty. Osoby, które szybciej spłacały kredyt mogą liczyć na zwrot prowizji.

Wyrok TSUE czyli Trybunału Unii Europejskiej jednoznacznie określił 19 września 2019 roku prawa konsumenta, który spłacił wcześniej kredyt, do odzyskania prowizji:

„Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”.

Zadaniem banku jest obliczenie wszelkich kosztów i zwrócenie kredytobiorcy części z nich, tych które oddał wcześniej. Oznacza to nie pobieranie pieniędzy za nieistniejące koszty, bank powinien zwrócić taką sumę o ile miesięcy wcześniej spłacił kredyt. Dotyczy to tych osób, którzy spłacili kredyt po 22.07. 2017 roku oraz tych co zaciągnęli i spłacili kredyt później. Nie dotyczy osób, które zaciągnęły i spłaciły kredyt wcześniej.

We wniosku powinieneś zawrzeć następujące informacje o sobie: dane klienta, zarówno osobowe jak i kontaktowe; dane banku; szczegóły kredytu: numer umowy, data zawarcia umowy; formy przekazania pieniędzy; numer konta bankowego do którego pieniądze zostaną przelane; ustalony przez klienta termin do którego ma otrzymać pieniądze od banku.

Bank rozpatruje taki wniosek do 30 dni. We wniosku trzeba koniecznie napisać: powołuję się na wyrok TSUE C- 383/18 art. 49.

Gdy bank rozpatrzy wniosek pozytywnie to przelewa wyliczoną kwotę na wskazane konto w dokumentach.

Bank nie może odmówić zwrotu prowizji osobie, która spłaciła go wcześniej. Jeżeli jednak odmówią to można zwrócić się do Rzecznika Finansowego, a gdy to nie pomoże, to można sprawę skierować do sądu – będzie ona raczej wygrana, ponieważ istnieją prawne uregulowania nakazujące bankowi taki zwrot pieniędzy.

Similar Posts